Chi tiết tin - Xã Triệu Sơn - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 35
  • Tổng truy cập 4.646.540

ĐẢNG ỦY XÃ TRIỆU SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

16:45, Thứ Tư, 29-3-2023

             Sáng ngày 28/3/2023, Đảng ủy xã Triệu Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, những mặt chưa làm được trong nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện; phân tích rõ thuận lợi, khó khăn, khẳng định những kết quả nổi bật đạt được; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; rút ra một số kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành. Từ đó, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết nhiệm kỳ.

Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trì hội nghị

        Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Bình Tuấn - UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Đồng chí Võ Ngọc Qúy - HUV, Phó Chánh Thanh tra huyện, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Huyên ủy. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Long - HUV, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Hữu Vãn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Toàn cảnh Hội nghị 

Nữa đầu nhiệm kỳ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, nhất là với cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chưa có tiền lệ, tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lụt bất thường, tạo ra thách thức mới, đòi hỏi đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm thích ứng, phù hợp, hiệu quả.

Bám sát sự chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ của Huyện, Đảng ủy và cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, thường xuyên nghiên cứu, bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong từng thời điểm, từng quý, từng năm, có sự phân công, phân nhiệm và xác định trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân liên quan trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, bám sát Quy chế làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, ý chí tự lực tự cường, và được sự ủng hộ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nên nhiều nhiệm vụ chính trị của địa phương được thực hiện thuận lợi, và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nét mới có tính khởi sắc. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu mang tính cả giai đoạn từ năm 2020 - 2025 đạt trên 70% kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu chủ yếu hàng năm đạt 100% kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 378.954 triệu đồng, đạt 77% KH, tăng 41% so với năm 2020, tăng bình quân hàng năm 14%. Trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản đạt 63.732 triệu đồng, đạt 77% KH, tăng 18% so với năm 2020; Công nghiêp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 122.336 triệu đồng, đạt 76% KH, tăng 46% so với năm 2020; Thương mại - dịch vụ đạt 192.886 triệu đồng, đạt 77% KH, tăng 46% so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng Nông - lâm - thủy sản chiếm 16,9%, giảm 2,3% so với năm 2020; Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 32,2%, tăng 2,2% so với năm 2020; Thương mại - dịch vụ chiếm 50,9%, tăng 0,9 so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2022 đạt 57,11 triệu đồng, đạt 76,2% KH. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao được tập trung triển khai, vai trò chủ thể của người dân được phát huy, cảnh quan, môi trường được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chí trị được tập trung triển khai quyết liệt, có nhiều đổi mới. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hoạt động của chính quyền có bước đổi mới, linh hoạt và hiệu quả hơn trong điều hành, quản lý, tổ chức thực hiện. Cải cách hành chính được chú trọng, mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công, hành chính công được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có sự đổi mới, bám sát địa bàn dân cư, lấy đoàn viên, hội viên và Nhân dân làm trung tâm. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Khối đoàn kết toàn dân được xây dựng vững chắc; quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy. Bên cạnh những kết quả đạt được là quan trọng, trên tinh thần khách quan, trách nhiệm, Đảng ủy cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần được tập trung cao độ khắc phục trong thời gian tới. Dự báo tình hình nữa nhiệm kỳ còn lại, tiếp tục quán triệt mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV đã đề ra, Đảng ủy định hướng 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết nhiệm kỳ, hướng đến hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu thể hiện sự đồng tình, thống nhất cao các nội dung trình Đảng bộ, đồng thời tập trung làm rõ kết quả nổi bật đạt được trong nữa nhiệm kỳ qua, chỉ ra các hạn chế, xác định rõ nguyên nhân cơ bản, nguyên nhân chủ quan và đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.   

      

Đồng chí Trần Bình Tuấn - UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu chỉ đạo

 

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Bình Tuấn - UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã nhà đã đạt được trong nữa nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng đã nêu lên một số định hướng và yêu cầu Đảng ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV đã đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Long – HUV, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu kết luận hội nghị

 

ng yêuPhát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long – HUV, Bí thư Đảng ủy khẳng định: Việc triển khai Nghị quyết Đại hội trong nữa nhiệm kỳ vừa qua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, có được sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ và Nhân dân xã nhà. Kết quả đạt được là rất đáng tự hào và phấn khởi, song chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận và thấy được trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, lĩnh vực, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm và khó khăn đã được chỉ ra. Trong bối cảnh hiện nay, nếu chúng ta chủ quan, không có những giải pháp căn cơ, quyết liệt thì việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra sẽ gặp nhiều khó khăn, có thể không đạt như mong muốn vào cuối nhiệm kỳ, nhất là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững,… Để đạt được điều đó, đồng chí mong muốn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã nhà tiếp tục phát huy đoàn kết, chung sức, chung lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong của mỗi cán bộ, đảng viên, quyết liệt hành động để triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV. 

Các tin khác