Chi tiết tin - Xã Triệu Sơn - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập 1
 • Hôm nay 2
 • Tổng truy cập 4.646.507

Hội đồng Nhân dân xã Triệu Sơn Khóa XI ( Nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua Đề án sát nhập thôn để thành lập thôn mới trên địa bàn xã.

15:55, Thứ Tư, 4-5-2022

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 cuả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về “Ban hành đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn , bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập”.

Đ/c: Phan Vọng - Chủ tịch UBND xã trình bày Đề án sáp nhập thôn trên địa bàn xã.

Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2018, Hội đồng Nhân dân xã Triệu Sơn Khóa XI ( Nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua Đề án sáp nhập thôn để thành lập thôn mới trên địa bàn xã.
Về dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Nguyễn Hữu Ngọc – UV BTV huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy, ông Phan Thanh Trường- Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Triệu Phong.
Xã Triệu Sơn có diện tích đất tự nhiên 1805,4 ha; Dân số: 1249 hộ, 4554 khẩu; toàn xã hiện có 8 thôn.Trong những năm qua hoạt động của thôn trên địa bàn xã Triệu Sơn đã đạt được những kết quả tích cực; các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ của cấp trên giao được triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả, góp phần phát triển sản xuất, xây dựng và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương; phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng dân cư.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được; công tác tổ chức hoạt động của thôn cũng còn những tồn tại, bất cập, quy mô thôn nhỏ làm phát sinh nhiều tổ chức, đầu mối, tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách, gây áp lực chi nhân sách địa phương , ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của một số chi bộ, chi hội đoàn thể ...

Từ thực tế nói trên, việc sáp nhập để thành lập thôn mới trên địa bàn xã là phù hợp với thực tiển địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền xã; tinh gọn bộ máy, giảm số lượng, đồng thời tạo sự gắn bó, củng cố sức mạnh, tăng cường đầu tư nguồn lực để xây dựng nông thôn mới.
Nguyên tc sáp nhp: Sáp nhập thôn ở trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã và có vị trí liền kề  nhau, địa hình không chia cắt phức tạp, không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã, thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
Tiêu chí sáp nhp: Sáp nhập thôn có quy mô số hộ dưới 50% theo tiêu chuẩn quy định (đồng bằng dưới 200 hộ ,miền núi dưới 100 hộ).
 Phương án sáp nhập: Theo nguyên tắc và tiêu chí quy định trên, địa bàn xã Triệu Sơn có 6 thôn có số hộ dưới 50% theo tiêu chuẩn quy định ( dưới 200 hộ / thôn ), buộc phải sáp nhập với các thôn liền kề gồm các thôn: Văn Phong 86 hộ, Thượng Trạch 130 hộ,  An Phú 40 hộ,  Phường Đạo Đầu 32 hộ, An Lưu 113 hộ, Phương Sơn 182 hộ.
UBND xã đề ra phương án sáp nhập cụ thể như sau:
Sáp nhập 2 thôn gồm: Thôn Đồng Bào ( 286 hộ. 1118 khẩu ) và thôn Văn Phong ( 86 hộ, 276 khẩu ) để thành lập thôn mới, cụ thể:

 • Tên gọi của thôn mới: Thôn Đồng Văn.
 • Dân số:  370 hộ, 1394  khẩu.
 • Vị trí địa lý: Đông giáp xã Triệu lăng, Tây giáp xã Triệu Trung, Nam giáp thôn Linh Chiểu xã Triệu Sơn và xã Hải Ba , Bắc giáp thôn Thượng Trạch xã Triệu Sơn và xã Triệu Trung.

          Sáp nhập 3 thôn gồm: Thôn Thượng Trạch ( 130 hộ, 481 khẩu ) và thôn An Phú ( 40 hộ, 142 khẩu ) và thôn Phường Đạo Đầu ( 32 hộ, 110 khẩu ) để thành lập thôn mới, cụ thể:

 • Tên gọi của thôn mới: Thôn Thượng Phú Phường
 • Dân số:  202 hộ, 733 khẩu.
 • Vị trí địa lý: Đông giáp xã Triệu Lăng, Tây giáp thôn Đồng Văn xã Triệu Sơn và xã Triệu Trung, Nam giáp thôn Đồng Văn xã Triệu Sơn , Bắc giáp thôn Phương.

Sáp nhập 2 thôn gồm : Thôn Phương Sơn (182 hộ, 674 khẩu) và thôn An Lưu ( 113 hộ, 419 khẩu ) để thành lập thôn mới, cụ thể:

 • Tên gọi của thôn mới: Thôn Phương An.
 • Dân số: 295 hộ, 1093 khẩu.
 • Vị trí địa lý: Đông giáp xã Triệu Lăng, Tây giáp xã Triệu Tài, Nam giáp thôn Thượng Phú Phường xã Triệu Sơn, Bắc giáp xã Triệu Trạch.Sau khi sáp nhập để thành lập thôn mới thì xã Triệu Sơn có 4 thôn, giảm 4 thôn, cụ thể như sau:
  TT Tên thôn Số hộ Số khẩu Ghi chú
  1 Linh Chiểu 380 1334  
  2 Đồng Văn 372 1394 Thành lập mới trên cơ sở sáp nhập thôn Đồng Bào với thôn Văn Phong
  3 Thượng Phú Phường 202 733 Thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 3 thôn Thượng Trạch , An Phú và Phường Đạo Đầu
  4 Phương An 295 1093 Thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 2 thôn Phương Sơn và An Lưu
    Tổng cộng 1249 4554  
   
  Kết thúc kỳ họp HĐN xã đã ban hành Nghị quyết thông qua Đề án sáp nhập để thành lập thôn mới trình cấp có thẩm quyền quyết định. UBND xã Triệu Sơn phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội báo cáo Đảng ủy xã lãnh đạo việc chuẩn bị phương án kiện toàn, sắp xếp tổ chức của các Chi bộ Đảng, Chi hội các đoàn thể, Trưởng thôn và những người hoạt động không chuyên trách ở các thôn mới.

Tác giả bài viết: Trần Hải - Văn Phòng HĐND

Nguồn tin: HĐND xã Triệu Sơn