Chi tiết tin - Xã Triệu Sơn - Triệu Phong

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2024)

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 59
  • Tổng truy cập 5.272.519

THỰC HIỆN CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN 1 CỬA

9:10, Thứ Hai, 14-8-2023

Niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC) là một biện pháp để cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện quy định TTHC, đưa các quy định TTHC đi vào cuộc sống; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu, thực hiện TTHC và giám sát các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, việc niêm yết công khai TTHC tại cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC là hình thức công khai bắt buộc. Việc công khai, minh bạch các TTHC tạo cơ sở cho quá trình thực hiện và tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ của nhân dân, các tổ chức, cá nhân thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và đồng thời các cơ quan hành chính nhà nước cũng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

UBND xã Triệu Sơn đã tiến hành niêm yết công khai 83 TTHC theo quy định của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

BẢNG NIÊM YẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ TRIỆU SƠN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

 Mẫu Nội dung từng thủ tục hành chính được niêm yết

- Tên thủ tục hành chính

- Cơ quan thực hiện:

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

- Cách thức thực hiện:

- Số lượng hồ sơ:

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Phí (nếu có):

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

Các tin khác