Chi tiết tin - Xã Triệu Sơn - Triệu Phong

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024)

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 25
  • Tổng truy cập 5.273.893

Đảng Bộ xã Triệu Sơn sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2022

14:36, Thứ Ba, 25-10-2022

Va qua, ngày 26 tháng 07 năm 2022, Đng bộ xã Triệu Sơn tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và Hi ngh sơ kết công tác xây dng Đng 06 tháng đu năm 2022 và trin khai nhim v công tác 06 tháng cui năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham d Hi ngh có Đồng chí: Võ Ngc Quý- HUV, Phó Chánh Thanh tra huyn y, Đ/c Nguyn Hu Hùng – Phó CN UBKT Huyện ủy; Đ/c Lê Văn Lai- Phó Ban Dân vn huyn y, cùng các đng chí đi din các Ban đng, Văn phòng huyn y; Đ/c Nguyn Đc Long – HUV, Bí thư Đng y, cùng sự tham gia  các đng chí BTV, BCH  Đng y , Trưởng các ban, ngành, đoàn th xã, Cp y các Chi b trc thuc và các đng chí Đng viên ca Đng b xã Triệu Sơn.

Đi biu v d Hi ngh

Ti Hi ngh Ban chấp hàng Trung ương Đảng trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Th Xuân, Chi B Đng Văn. Sau lễ trao tặng huy hiệu là Hi ngh sơ kết công tác xây dng Đng 06 tháng đu năm 2019 và trin khai nhim v công tác 06 tháng cui năm 2019: Thay mt Ban chp hành Đng b, đồng chí Nguyn Th Thanh Nhàn - Phó Bí thư thường trực Đng y, ; CT HĐND xã trình bày báo cáo sơ kết công tác Đng 6 tháng đu năm 2022 và phương hướng, nhim v công tác 6 tháng cui năm 2022. Báo cáo đã nêu rõ nhng kết qu đt được trong công tác lãnh đo, ch đo ca Đng y xã trong vic thc hin nhim v phát trin kinh tế xã hi, đm bo quc phòng an ninh, công tác xây dng Đng và h thng chính tr, nhng nhim v trng tâm đã ký cam kết vi Ban Thường v Huyn y. Bên cnh nhng kết qu đã đt được trong 6 tháng đu năm 2022 vn còn mt s tn ti, hn chế cn phi khc phc trong thi gian 6 tháng cui năm 2022.

Đ/c Võ Ngc Quý- HUV, Phó Chánh Thanh tra huyên trao Huy Hiu Đng cho Đng viên

Đ/c Nguyn Đc Long – HUV,Bí thư Đng y đã nhn mnh mt s ni dung quan trng trong công tác Xây dng Đng và h thng chính tr, trong đó ni dung ct lõi và cn chú trng nht hin nay là công tác to ngun và phát trin đng viên. Kế hoch đã nêu rõ công tác phát trin đng viên là nhim v rt quan trng trong công tác xây dng t chc đng nói riêng, xây dng Đng nói chung, nhm cng c, xây dng, nâng cao sc chiến đu, năng lc lãnh đo ca Đng, tr hóa đi ngũ cán b, to ngun tha kế cho các t chc cơ s đng ti đơn v. Công tác to ngun phát trin đng phi được chi y chi b ch đng tìm ngun bi dưỡng, gii thiu ngay t đu năm, coi trng cht lượng, tiêu chun trong công tác phát trin đng viên; chú trng phát trin đng nhng chi b có ít đng viên. Công tác kết np đng viên phi đm bo ch tiêu đ ra, trong đó chú trng đến cht lượng đi ngũ đng viên, tránh tình trng chy theo s lượng, nh hưởng đến công tác xây dng đng sau này./.

Đ/c Nguyn Đc Long- HUV, Bí thư Đng y phát biu kết lun Hi ngh

Tác gi bài viết: Trn Hi

Ngun tin: Văn phòng Đng y xã Triu Sơn

Các tin khác